Tarifi / Cena

Nolīgšana

Attāluma tarifs

Cena par 1km

Laika tarifs

Cena par 1 min

LVL

1.19 LVL

0.45 LVL

0.09 LVL

EUR

1.70 EUR

0.64 EUR

0.13 EUR

Par mums

Īsumā par to, kas mēs esam

Taxi izsaukšana Rīgā un Jūrmalā +371 29545980. Taksometru Pārvadājumu Nozares Darba Devēju oranizācija iesaka uzticēties pārbaudītām vērtībām. 1987.gada 1.maijā iznāca slavenais PSRS dekrēts “Par kooperatīviem”. Jūrmalas partijas komitejā sasauca sēdi, kurā tika lemts:”Kas ir kooperatīvs?” Lai izpildītu PSKP ģenerālsekretāra Mihaila Gorbačova dekrētu vēlu naktī tika nolemts: uzlikt par pienākumu dažiem direktoru vietniekiem organizēt kooperatīvu. Tā radās taksometru kooperatīvs “ORMANIS”. 1991.gadā to pārveidoja par SIA. No 1987.-2012.gadam, jeb 25 gadus to vadīja Nikolajs Redkins, pēc kura aiziešanas pelnītā pensijā 2012.gada 8.oktobrī ORMANIS brendu pārņēma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NikoMaro”. ORMAŅA dziesma