Nolīgšana Attāluma tarifs
Cena par 1 km
Laika tarifs
Cena par 1 min
EUR 1.70 EUR 0.64 EUR 0.13

Taxi izsaukšana Rīgā un Jūrmalā 29 545 980. Taxi ORMANIS garantē komfortu, kvalitāti un diskrētumu. Taksometru Pārvadājumu Nozares Darba Devēju oranizācija iesaka uzticēties pārbaudītām vērtībām. 1987.gada 1.maijā iznāca slavenais PSRS dekrēts “Par kooperatīviem”. Jūrmalas partijas komitejā sasauca sēdi, kurā tika lemts:”Kas ir kooperatīvs?” Lai izpildītu PSKP ģenerālsekretāra Mihaila Gorbačova dekrētu vēlu naktī tika nolemts: uzlikt par pienākumu dažiem direktoru vietniekiem organizēt kooperatīvu. Tā radās taksometru kooperatīvs “ORMANIS”. 1991.gadā to pārveidoja par SIA. No 1987.-2012.gadam, jeb 25 gadus to vadīja Nikolajs Redkins, pēc kura aiziešanas pelnītā pensijā 2012.gada 8.oktobrī ORMANIS brendu pārņēma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NikoMaro”. ORMAŅA dziesma